Service en Garantie

Vragen over een aankoop

Ook na uw aankoop kunt u bij ons terecht voor vragen over het door u aangekochte product. Als u een technische vraag heeft kunt u contact opnemen met één van onze productspecialisten bij onze klantenservice. Wij zullen er alles aan doen uw vraag te beantwoorden of het e.e.a. uit te zoeken. Het is hierbij overigens ook mogelijk dat we u doorverwijzen naar een service helpdesk van de fabrikant zelf, alwaar u direct terecht kunt met technische vragen over uw product.

Garantie

Is er iets aan de hand met een product wat u bij ons heeft aangeschaft, dan kunt u uiteraard een beroep doen op ons voor het uitvoeren van de garantie. Op bijna alle producten wordt ten minste 12 maanden garantie verleend door ons. Daarnaast worden door diverse fabrikanten langere garantietermijnen op producten verleend. De uitvoering van garantie wordt door ons opgevolgd conform de voorschriften van de fabrikant. Het type garantie wordt vermeld op de website van fabrikant. Alle producten die wij aanbieden betreffen Nederlandse producten. U heeft dus de zekerheid dat bij elk product de in Nederland geldende garantie voorwaarden van toepassing zijn. Indien u een product onder de garantie aan wilt bieden bij ons, volgen hiervoor dan de garantieprocedure.

Garantie procedure

Wanneer er iets niet in orde is met uw product, neem dan contact op met onze klantenservice. Samen met u zullen wij analyseren wat er aan de hand is.
Nadat is vastgesteld dat er een probleem voordoet met uw product, maken wij een service verzoek voor u aan en ontvangt u een RA formulier. U kunt het product dan versturen naar ons of afgeven. De kosten hiervoor zijn voor uw rekening. Wij kunnen uw product, tegen vergoeding, ook bij u afhalen. Indien het de uitvoering van uw garantie versneld, zullen wij u adviseren het product rechtstreeks te verzenden aan het servicecentrum van de fabrikant, dan wel contact op te nemen met de fabrikant voor de uitvoering van uw garantie;

Om voor de uitvoering van garantie voor uw product in aanmerking te komen, biedt u het product altijd aan samen met een kopie aankoopbewijs van ons, een duidelijke probleemomschrijving met daarop vermeld uw gegevens en het service nummer en indien van toepassing het garantiebewijs van het desbetreffende product. Zonder deze begeleidende stukken is het niet mogelijk uw aanvraag in behandeling te nemen, noch om u te informeren over de status daarvan;

Na in behandeling name van uw garantieverzoek, wordt u daarvan per e-mail op de hoogte gebracht door ons (mocht u uw product rechtstreeks verzenden naar het servicecentrum van de fabrikant, dan is dit afhankelijk van het desbetreffende servicecentrum). Gedurende de uitvoeringsperiode kunt u informeren naar de status.

Nadat uw product hersteld of vervangen is, wordt het product aan u retour verzonden. De duur van de afwikkeling is sterk gerelateerd aan het desbetreffende product en de fabrikant. Wij zijn hierbij volledig afhankelijk van de servicecapaciteit van een fabrikant.

Producten kunnen voor garantie worden verzonden aan:

GHO-ONLINE.NL
Amerikaweg 44
9407 TM Assen

Stuur nooit onaangekondigd producten naar ons. Deze kunnen niet in behandeling worden genomen.

Voor producten die wij retour ontvangt en waarbij het opgegeven probleem niet kan worden geconstateerd, krijgt u 30 dagen de gelegenheid om het product, voor eigen rekening, bij ons af te halen of zorg te dragen voor een verzendvergoeding voor de retourzending.