Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

MVO
Het is een onderwerp dat bij veel bedrijven op de agenda staat. Hoe kan een onderneming een bijdrage leveren aan de maatschappij waarin wij allen samenleven en werken? Hoe kan door een goede visie en een helder beleid aan duurzaamheid worden gewerkt?

Wij willen een bijdrage leveren aan verantwoord en duurzaam ondernemen. Daarom hebben wij op drie onderdelen invulling aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Het Milieu en wat doen wij!


Afval:

MVO
Wij hebben al veel maatregelen genomen om het milieu te sparen. Zo wordt afval nauwkeurig gescheiden en wordt er zoveel mogelijk digitaal gewerkt.Verwarming:

verwarming
Ons bedrijf haalt warmte uit de zon door middel van 10 stuks zonnecollectoren. Een zonnecollector is grofweg gezegd een metalen constructie waar een medium (meestal water) doorheen stroomt en zo de gewonnen warmte afvoert. De op het dak geplaatste zonnecollector vangt zonnewarmte op. Deze wordt afgevoerd naar een buffervat via een transportmedium (buizen) dat door een collector voert. Uit het buffervat zal het warme water door de Cv leidingen gaan waar er warmtevraag is. Ook zal het tapwater (kraanwater) worden voorverwarmt door een buffervat .Energie:


Wij hebben 24 stuks PV panelen op ons magazijn staan voor eigen energieverbruik. Dit is gelijk aan wat ons bedrijf aan energie verbruikt per jaar.